Federació Catalana de Beisbol i Softbol (www.fcbs.cat)

  • Inici

Reglaments

Documents Federatius 2013

Formularis


Formulari #1: Formulari sol·licitud d'afiliació de clubs 2013


Formulari #2: Formulari sol·licitud d'inscripció en competicionscatalanes 2013


Sol·licitud #3: Sol·licitud de noves llicències federatives catalanes Temporada 2013


Sol·licitud #4: Sol·licitud d'esportista per una categoria inferior


Formulari #5: Formulari organització torneig de club


Document #6: Document de baixa esportiva 2013


Formulari #7: Full de sol·licitud de canvi de partit


Document #8: Autorització paterna/materna/tutor


Reglaments 2012

Reglaments


Reglament #1: Reglament General i de Competicions 2012


Reglament #2: Reglament General de Competicions Catalanes 2012


Reglament #3: Reglament Específic per Categories Beisbol 2012


Reglament #4: Reglament Específic per Categories Softbol 2012


Documents Federatius 2012

Formularis


Document #1: Document de baixa esportiva 2012


Formulari #2: Formulari de sol·licitud d'afiliació de clubs


Sol·licitud #3: Full de sol·ilicitud de canvi de partit


Formulari #4: Formulari d'inscripció en competicions catalanes


Sol·licitud #5: Sol·licitud de jugador/a per a una categoria inferior


Formulari #6: Formulari d'organització torneig de club


Sol·licitud #7: Sol·licitud de noves llicències federatives catalanes Temporada 2012


Document #8: Model autorització paterna 2012


Reglaments 2011

Reglaments


Reglament #1: Reglament General de Competicions 2011


Reglament #2: Reglament General de Competicions Catalanes 2011


Reglament #3: Reglament Específic per Categories Beisbol 2011


Reglament #4: Reglament Específic per Categories Softbol 2011


Nota informativa #5: Nota informativa: Jugadores de Softbol nascudes l'any 1999 i 2000


Documents Federatius 2011

Formularis


Document #1: Document de baixa esportiva 2011


Formulari #2: Formulari de sol·licitud d'afilició de clubs


Sol·licitud #3: Full de sol·ilicitud de canvi de partit


Formulari #4: Formulari d'inscripció en competicions catalanes


Sol·licitud #5: Sol·licitud de jugador/a per a una categoria inferior


Formulari #6: Formulari d'organització torneig de club


Sol·licitud #7: Sol·licitud de noves llicències federatives catalanes Temporada 2011


Document #8: Model autorització paterna 2011.pdf


Eleccions 2010

Reglaments Electorals


Reglament #1: Reglament Electoral Anotadors 2010


Reglament #2: Reglament Electoral Àrbitres 2010


Reglament #3: Reglament Electoral Esportistes - Beisbol 2010


Reglament #4: Reglament Electoral Esportistes - Softbol 2010


Reglament #5: Reglament Electoral Tècnics 2010


Reglaments 2010

Reglaments


Reglament #1: Reglament General i de Competició 2010


Reglament #2: Reglament General de Competicions Catalanes 2010


Reglament #3: Reglament Específic per Categoríes - Beisbol 2010


Documents Federatius 2010

Formularis


Reglaments 2009 Formulari d'Afiliació de Clubs


Reglaments 2009 Formulari d'Inscripció en Competicions Catalanes


Reglaments 2009 Sol·licitud de Llicències Federatives


Normatives 2009

Reglaments


Reglaments 2009 Reglament Generals de Competicions de la FCBS 2009


Reglaments 2009 Reglaments Específics de Beisbol 2009


Reglaments 2009 Reglaments Específics de Softbol 2009


Reglaments 2009 Reglament de Règim Disciplinari


Documents Federatius 2009

Formularis


Reglaments 2009 Formulari d'Afiliació de Clubs


Reglaments 2009 Formulari d'Organització de Competició de Clubs


Reglaments 2009 Formulari d'Inscripció en Competicions Catalanes


Reglaments 2009 Sol·licitud de Llicències Federatives


Reglaments 2009 Sol·licitud de canvi de partit


Reglaments 2009 Sol·licitud de Jugador/a per a una categoria inferior


Reglaments 2009 Document de Baixa Esportiva


La nostra força

Els clubs catalans