CBS GAVÀ

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2020

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2020

De conformitat amb el que disposa l’article 28.1 dels Estatuts federatius, per acord de la Junta Directiva, celebrada el 06 d’agost de 2020, es convoca Assemblea General Ordinària de la FCBS a celebrar-se el divendres dia 18 de setembre a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona de forma telemàtica en virtud de l’article 40 del Reial Decret Llei 8/2020 amb el següent ordre del dia:

 1. Benvinguda i informe del president.
 2. Nomenament entre els membres de l’assemblea presents, de tres interventors per aprovar, per delegació, l’acta juntament amb el president i el secretari/a.
 3. Aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats 2019
 4. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç, i compte de resultats.
 5. Nomenaments dels verificadors dels comptes per aprovar els comptes de 2020
 6. Aprovació, si s’escau, de l’Avantprojecte de pressupost econòmic 2020-2021
 7. Aprovar, si s’escau, del calendari esportiu 2020-2021
 8. Torn obert de paraules.

També es convoca als assembleistes a l’Assemblea General Extraordinària del mateix divendres 18 de setembre en segona i última convocatòria a les 21,00 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Ratificació de la nova distribució de càrrecs de la Junta Directiva FCBS

 

S’acorda comunicar-ho en data de 12 de d’agost de 2020 a tots els/les assembleistes així com publicar-ho a la web de la F.C.B.S

 

Notes importants

 • Queda obert el termini de presentació de propostes fins el dia 3 de setembre de 2020.
 • La representació de cada club està reservada al president reglamentari escollit.


Translate »
Open chat
Hola, ¿en qué puedo ayudarte?