CBS GAVÀ

ELECCIONS FCBS – Nou President i Junta Directiva

ELECCIONS FCBS – Nou President i Junta Directiva

ACTA: Candidats President Junta Direcitva GuanyadoraLogo_FCBScolor

Jordi Vallès Mestres, nou President de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol

Reunida la Junta Electoral en ple i presidida pel seu president, el Sr. JOSE JULIO CANO RIDRUEJO, a Barcelona, amb data 17 de Juny de 2014, a les 19,15 hores, a la seu de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol, al carrer Pierre de Coubertin, 9-11 de Barcelona. I un cop transcorregut el període per a la presentació de  candidatures a  President i Junta Directiva de la FCBS i comprovat que les mateixes s’ajusten al que està establert a l’article 3er i 4art del Reglament Electoral a President i Junta Directiva.

Es proclama una única candidatura guanyadora i directe, segons l’article 14 del Decret 55.

Article 14

Es modifica l’apartat 1 de l’article 81 del Decret 58/2010 de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades i es consideren candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per un nombre de membres de l’assemblea general que representin, com a mínim el 10% del total de vots de l’assemblea general, tenint en compte que tot assembleista pot donar el seu suport, mitjançant un aval, a una o més candidatures. Si només es presenta una única candidatura vàlida o només es declara vàlida una de les presentades no es realitzarà l’acte de votacions i la junta electoral proclamarà els membres de la candidatura membres de la junta directiva.”

La candidatura de : JORDI VALLÈS MESTRES, qui presenta la seva Junta Directiva:

  • Óscar Milla Martínez
  • Joan Gols i Clapés
  • Antonio Burgos Moreno
  • Juan Luís Giménez De Cisneros i Ferrándiz
  • Luis Martínez Pacheco
  • Carles Fernández Roca

S’informa que contra l’acta de proclamació de candidat/a guanyador/a es pot interposar recurs ordinari davant del Tribunal Català de l’Esport.

Una vegada proclamada la candidatura guanyadora, la Junta Electoral segons l’article 10 lletra f) del Reglament Electoral a President i Junta Directiva, donarà compte a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya de la proclamació del nou President i Junta Directiva.

Article 10è lletra f)

“Si només es presentés o fos vàlida una única candidatura tancada, no es procedirà a l’acte de la votació i la Junta Electoral en donarà compte a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya a fin de que el Secretari General, o la persona delegada, faci la proclamació del nou President i la Junta Directiva”Translate »
Open chat
Hola, ¿en qué puedo ayudarte?