CBS GAVÀ

El Govern amplia fins al gener de 2017 el termini perquè tècnics i professionals adaptin les titulacions a la Llei de l’exercici de les professions de l’esport

El Govern amplia fins al gener de 2017 el termini perquè tècnics i professionals adaptin les titulacions a la Llei de l’exercici de les professions de l’esport

CCEEl Govern ha aprovat un decret llei que amplia fins a l’1 de gener de 2017 el termini perquè els tècnics i professionals que desenvolupen activitats físiques i esportives adaptin les seves titulacions a la Llei de l’exercici de les professions de l’esport. L’objectiu és facilitar el procés de regularització d’aquests col·lectius, davant les dificultats detectades per tècnics i entitats per adaptar-se a la legislació vigent. A és, permetrà disposar de més temps per tramitar i aprovar la modificació de la Llei, actualment en tràmit parlamentari, que permetrà donar cobertura legal a noves necessitats detectades des de l’entrada en vigor de la norma.

La Llei de l’exercici de les professions de l’esport, aprovada el 2008 per unanimitat al Parlament de Catalunya, establia un procediment per habilitar els professionals sense titulació oficial i reglada que poguessin acreditar la seva experiència en el sector. A partir de l’1 de gener de 2010 havia d’entrar en vigor el règim sancionador, termini que el Govern va ampliar fins a l’1 de gener de 2013 a través de la disposició addicional tercera de la Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa, una de les anomenades lleis òmnibus del Govern. Posteriorment, davant les dificultats detectades, el Govern va acordar prorrogar el termini fins a l’1 de gener de 2015.

Amb l’objectiu de donar resposta a les dificultats detectades i de regularitzar les noves situacions que no estan recollides a la legislació vigent, el Consell Executiu va aprovar el 14 de gener, a proposta del conseller de la Presidència, el Projecte de llei de modificació la Llei de l’exercici de les professions de l’esport. Ara, tenint en compte la proximitat de l’entrada en vigor del règim sancionador i el fet que la iniciativa continua en tramitació parlamentària, el Govern ha aprovat un decret llei que modifica la disposició addicional tercera de la Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa que amplia el termini fins a l’1 de gener de 2017. L’Executiu considera necessària i urgent la mesura, amb l’objectiu de garantir un període més ampli perquè els professionals puguin adaptar i regularitzar la seva situació i evitar, així, que siguin objecte de sancions que perjudicarien el sector.

Escrit: Secretaria General de l’Esport.Translate »
Open chat
Hola, ¿en qué puedo ayudarte?