CBS GAVÀ

CONVOCATÒRIA A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL

CONVOCATÒRIA A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL

Per acord de la Junta Directiva pres en data, 15 d’abril de 2014. Us convoquem a la assemblea general ordinària que tindrà lloc el proper dia 19 de maig de 2014 a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona, que es celebrarà a la seu de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol a Barcelona, carrer Vilamarí,28 baixos 1a amb el següent ordre del dia:

  1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS COMPTES EXERCICI 2013,
  2. NOMENAMENT VERIFICADORS COMPTES DEL SEGÜENT EXERCICI COMPTABLE 2014.
  3. TORN DE PARAULA.

També es convoca als assembleistes a l’Assemblea General Extraordinària del mateix dia 19 de maig de 2014, a la mateixa seu en segona i última convocatòria a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

  1. APROVACIÓ DEL REGLAMENT I CALENDARI ELECTORAL I ELECCIÓ DE JUNTA ELECTORAL

Per part de la Junta Directiva de la F.C.B.S s’acorda comunicar-ho en data d’avui als assembleistes, així com a publicar-ho a la pàgina web de la F.C.B.S http://www.fcbs.cat i al Blog de la F.C.B.S http://strikecat.wordpress.com. A més d’ordenar la publicació a un diari d’àmplia difusió a l’àmbit català, tal i com disposa l’article 30.4 dels Estatus de la F.C.B.S.

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA A DATA_19 05 2014Translate »
Open chat
Hola, ¿en qué puedo ayudarte?