CBS GAVÀ

Curs a Barcelona de Monitor de Beisbol i Softbol

Curs a Barcelona de Monitor de Beisbol i Softbol

little-league-baseball-team-cheering-with-their-coachLa Federació Catalana de Beisbol i Softbol convoca el Curs de Monitor de Beisbol i Softbol, que es realitzarà a Barcelona al Camp Municipal “Carlos Pérez de Rozas” (teòrica al mòdul i pràctica al camp) els propers 21,22 i 23 de febrer i 7,8,9 de març de 2014.
Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que tinguin interès en poder obtenir el títol de Monitor de Beisbol i Softbol homologat per la pròpia FCBS i la RFEBS. Tots els interessats hauran d’acomplir els següents requisits:

  • Tenir llicència federativa en vigor o tenir previst fer‐la durant la temporada 2014.
  • Ser major de 16 anys (nascuts l’any 1998)
  • Tenir el títol mínim de Graduat de la ESO o equivalent (es pot estar cursant).

La direcció del curs anirà a càrrec de Jordi Vallès Mestres. Aquest curs s’estableix com a una activitat de formació relacionada amb l’obtenció dels següents cursos i posteriors títols que ofereix la RFEBS a través de la Escuela Nacional de Formación Técnica de Béisbol y Sófbol.
El curs comptarà amb docents especialistes i tècnics amb titulació d’Entrenador Nacional – Nivell 3. Les sol∙licituds d’inscripció hauran de formalitzar‐se mitjançant l’enviament a la FCBS del formulari que s’adjunta a aquesta circular, degudament complimentat, acompanyat del justificant de pagament de l’import dels drets d’inscripció que corresponen a 75,00€, el pagament s’haurà d’efectuar mitjançant ingrés o transferència bancaria al compte corrent: 2100 3420 03 2200020732 de la FCBS a “La Caixa”. És important afegir el nom i cognoms de l’interessat/sa al “concepte” de la transferència.

Els documents es podran enviar per correu electrònic (fcbs@fcbs.cat), de forma presencial o per correu ordinari (C/Vilamarí, 28 baixos 1a de Barcelona 08015) Les sol∙licituds hauran d’obrar en poder de la FCBS no més tard del divendres dia 14 de febrer de 2014.
La FCBS es reserva el dret d’anul∙lar el curs, si arribats a al dia següent de la data màxima d’inscripció no s’ha complert amb el mínim d’assistents que obliga la ENFTBS.

Circular Tecnica 04/14 Curs Monitor a Barcelon (Document FCBS)Translate »
Open chat
Hola, ¿en qué puedo ayudarte?