CBS GAVÀ

Curs d’Àrbitre de Beisbol i Softbol Nivell C: 31 de gener i 1-2 de febrer

Curs d’Àrbitre de Beisbol i Softbol Nivell C: 31 de gener i 1-2 de febrer

Umpire-School-6-1La Federació Catalana de Beisbol i Softbol convoca el Curs d’àrbitre de Beisbol i Softbol (Nivell 1‐ Categoria “C”), que es realitzarà a Barcelona durant els propers 31 de gener i 1,2 de febrer de 2014. Aquest Curs va dirigit a totes aquelles persones que tinguin interès en arbitrar i entrar a formar part del Comitè Català d’Àrbitres.

La direcció del Curs serà a càrrec de Michael Ulloa Díaz i Cuauhtemoc Suárez Hernández, Representants del Comitè Català d’Àrbitres. Aquest curs s’estableix com a una activitat de formació relacionada amb l’obtenció dels següents cursos i posteriors títols que ofereix la RFEBS. El curs es realitzarà la teòrica i la pràctica al Camp Municipal de Beisbol “Carlos Pérez de Rozas”.

Quedaran exempts del pagament de l’import dels drets d’inscripció, els àrbitres amb llicència tramitada dins la temporada 2013.

Les sol∙licituds d’inscripció hauran de formalitzar‐se mitjançant l’enviament a la FCBS del formulari que s’adjunta a aquesta circular, degudament complimentat, acompanyat del justificant de pagament de l’import dels drets d’inscripció que corresponen a 30€, el pagament s’haurà d’efectuar mitjançant ingrés o transferència bancària al compte corrent: 2100‐3420‐03‐2200020732 de la FCBS a “La Caixa”. És important afegir el nom i cognoms de l’interessat/sa al “concepte” de la transferència.
Els documents es podran enviar per correu electrònic (fcbs@fcbs.cat), de forma presencial o per correu ordinari (C/Vilamarí, 28 baixos 1a de Barcelona 08015).

Les Sol∙licituds d’inscripció hauran d’obrar en poder de la FCBS no més tard del divendres 24 de gener pròxim.
El curs consta de 15 hores teòriques (Classe), 3/4 hores de pràctica (Camp), varis partits de formació de categoria Aleví Beisbol, Infantil Beisbol i Cadet Softbol.Translate »
Open chat
Hola, ¿en qué puedo ayudarte?