CBS GAVÀ

Curs de Monitor a Manresa

Curs de Monitor a Manresa

080118_066Davant la bona acceptació de gran part dels col·laboradors dels Clubs de Manresa i de Vic, la FCBS conjuntament amb el BC Manresa organitzaran un Curs de Monitor de Beisbol i Softbol, desprès del curs programat a Barcelona durant el mes de febrer.

Informació del Curs:

La Federació Catalana de Beisbol i Softbol convoca el Curs de Monitor de Beisbol i Softbol, que es realitzarà a la ciutat de Manresa al Camp Municipal de Beisbol “El Nou Congost” (teòrica a l’aula del camp d’atletisme i pràctica al camp i túnel indoor) els propers 23 de febrer i 1, 2 i 3 de març de 2013.

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que tinguin interès en poder obtenir el títol de Monitor de Beisbol i Softbol homologat per la pròpia FCBS i la RFEBS. Tots els interessats hauran d’acomplir els següents requisits:

  • Tenir llicència federativa en vigor o tenir previst fer-la durant la temporada 2013.
  • Ser major de 16 anys (nascuts l’any 1997)
  • Tenir el títol mínim de Graduat de la ESO o equivalent (es pot estar cursant).

La direcció del curs anirà a càrrec de Jordi Vallès Mestres, Director Tècnic de la FCBS. Aquest curs s’estableix com a una activitat de formació relacionada amb l’obtenció dels següents cursos i posteriors títols que ofereix la RFEBS a través de la Escuela Nacional de Formación Técnica de Béisbol y Sófbol.

El curs comptarà amb docents especialistes i tècnics amb titulació d’Entrenador Nacional – Nivell 3.

Les sol·licituds d’inscripció hauran de formalitzar-se mitjançant l’enviament a la FCBS del formulari que s’adjunta a aquesta circular, degudament complimentat, acompanyat del justificant de pagament de l’import dels drets d’inscripció que corresponen a 75,00€, el pagament s’haurà d’efectuar mitjançant ingrés o transferència bancaria al compte corrent: 2100 3420 03 2200020732 de la FCBS a “La Caixa”. És important afegir el nom i cognoms de l’interessat/sa al “concepte” de la transferència.

Els documents s’hauran d’enviar al correu electrònic: director.tecnic@fcbs.cat o bé per correu ordinari al C/Vilamarí 28 baixos 1ª de Barcelona (08015).

Les sol·licituds hauran d’obrar en poder de la FCBS no més tard del dimarts dia 19 de febrer de 2013.

La FCBS es reserva el dret d’anul·lar el curs, si arribats a al dia següent de la data màxima d’inscripció no s’ha complert amb el mínim d’assistents que obliga la ENFTBS.Translate »
Open chat
Hola, ¿en qué puedo ayudarte?