CBS GAVÀ

ELECCIONS FCBS (CENS DEFINITIU MEMBRES ASSEMBLEISTES)

ELECCIONS FCBS (CENS DEFINITIU MEMBRES ASSEMBLEISTES)

La Junta Electoral una vegada transcorregut el període d’exposició del llistat del cens electoral provisional dels membres Assembleistes a efectes del present  procés electoral per a l’elecció del President i els membres de la Junta Directiva de la FCBS a procedit a l’aprovació del cens electoral definitiu.

A partir de dijous 12 i fins e 17 de juny, s’obre el termini per presentar candidatures a President i Junta Directiva de la FCBS.
La presentació de les mateixes s’han de fer per escrit a la seu de la FCBS, que està ubicada al Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de Rozas.
Horari: De dilluns a dijous de 10:00-14:00 16:00 -20:00 i divendres de 9:30-15:00).

IMPORTANT: Segons el Reglament Electoral a les Eleccions a President i Junta Electoral de la FCBS en el seu article 4 lletra d) disposa:

Article 4r.
d) El període de presentació de candidatures davant la Junta Electoral està establert en el Calendari Electoral incorporat a l’article 12è del present Reglament. Aquest període finalitzarà a les 19,00 hores del dia assenyalat en el Calendari(17/06/2014). Els candidats hauran de presentar la petició d’admissió de candidatura en un document que serà facilitat per la Junta Electoral a partir del moment de la seva constitució, on constin els noms i cognoms dels membres de la candidatura, encapçalats pel candidat a president, i signat per tots ells.

 Translate »
Open chat
Hola, ¿en qué puedo ayudarte?